Zeugen en ossen

Hij kent het patroon deze leider van het volk

als hij zegt wat beschaving ons gebiedt niet te zeggen

met allusies die verroeste deuren naar diepe spelonken openen.

Dan weet hij dat zijn volk ootmoedig praat van ja ja ja

en denkt dat hij zegt wat ze willen horen

en dat de anderen verbaasd en boos en opgewonden

zullen zijn en overal en urenlang zullen discussiëren.

.

Dat hij dan kan zeggen dat hij geen vrijheid heeft om te zeggen

dat men niet kan luisteren en lezen

dat het woorden zonder context zijn

dat hij er niet van geweten had.

 

Ja ja ja zal men dan weer knikken.

 

En de anderen als zeugen en ossen

brachten het zaad van het onkruid over het land.

Beter verbouwen ze een sterk gewas

dat onkruid geen ruimte geeft

en zwijgen ze die leider in de luwte.

Zeugen_en_Ossen